Wat Phra Kaew & Thailand Temples

The most visited temple in Bangkok kingdom of Thailand.

Monday, December 25, 2006

Tamboon Sai Baat in New Year Day

Tamboen Sai Baat

Tamboon Sai BaatThai. To perform a good deed or to make merit (tamboon) by giving an offering into (sai) the alms bowl (baat) of a Buddhist monk. Sometimes in temples several alms bowls are arranged in a long row in which small coins, usually 25 satang (fig.) are offered. This form of tamboon may occur in combination with Buddha images as in the phra prajamwan system (fig.). See also sai baat.

Tamboon

Thais. Het brengen van offers of het verrichten van goede daden voor religieuze doeleinden, waardoor men verdiensten wil verwerven, hetzij voor zichzelf of voor derden. Dit kunnen offerandes zijn in tempels (fig.), het voeden van bedelmonniken (sai baat), tijdelijk verblijf in een tempel, een gebed (fig.), enz. Soms ook -als in het Engels- tamboon getranscribeerd.

Sai Baat

Thai. 'Offering into an alms bowl'. Making merit by putting food into the alms bowl of Buddhist monks. See also tamboon sai baat (fig.) and bintabaat.

Baat

A baat is the alms bowl used by Buddhist monksThais. De bedelkom van een monnik. Bedelkommmen worden reeds gedurende meer dan 2.500 jaar gebruikt voor de bintabaat of bedelronde van monniken in de vroege ochtend, een traditie die tot op heden voortduurt. Het produktieproces van een bedelkom is erg tijdsrovend waardoor er slechts enkelen per dag kunnen worden vervaardigd. Ze worden samengesteld uit acht stukken metaal, die de acht spaken van de dhammachakka, het boeddhistische Wiel der Wet, en het Achtvoudige Pad vertegenwoordigen. Een eerste metalen strip wordt in een ronde vorm geslaan om de rand van de kom te maken. Vervolgens worden drie stukken in een bolle kruisvorm geslaan om het skelet te vormen, waarna vier driehoekige stukjes de zijkanten vervolledigen. De bedelkom wordt vervolgens in een oven aaneengesmeden en gevormd. Nadien wordt ze herhaaldelijk glad gewreven en verwarmd om het oppervlak glanzend te maken. Bedelkommen worden tegenwoordig nog steeds vervaardigd in Bangkok's Ban Baat of 'Bedelkom Dorp', in de achterstraatjes van Bamrung Meuang Road in het district Pomprap Sattruphai.

Source : thailex.info

delicious furl Yahoo My Web Google Bookmark Blinklist Blogmark Simpy Shadow Netvouz Reddit Soc.ialize.us